Chengxi Shipyard Co. Ltd.

Chengxi Shipyard-Shanghai:

Floating Dock 330x53,5 m

Floating Dock 285x48,5 m

Floating Dock 257x42 m

Floating Dock 256x40,5 m

Floating Dock 217x36,6 m

Berths 2430 m long x 8-14 m deep

Chengxi Shipyard-Guangzhou:

Drydock 360x65 m

Drydock 300x74 m

Berths 1807 m long x 9,5 m deep